Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
pillow-fight
pillow-fight
['piloufait]
danh từ
cuộc ẩu chiến bằng gối, cuộc ném nhau bằng gối (trẻ con)
to have a pillow-fight
lấy gối ném nhau


/'piloufait/

danh từ
cuộc ném nhau bằng gối
to have a pillow-fight lấy gối ném nhau

Related search result for "pillow-fight"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.