Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
piquet
piquet
[pi'ket]
danh từ
lối chơi bài pikê (32 quân bài, hai người chơi)
như picket


/pi'ket/

danh từ
lối chơi bài pikê (32 quân bài, hai người chơi)
(quân sự) đội quân cảnh ((cũng) picket)

Related search result for "piquet"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.