Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
playlet
playlet
['pleilit]
danh từ
kịch ngắn


/'pleilit/

danh từ
kịch ngắn

Related search result for "playlet"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.