Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
prepacks
prepacks
[prep]
danh từ
(ngôn ngữ nhà trường), (từ lóng) sự soạn bài; bài soạn
trường dự bị


/pri:'pæks/

danh từ
hàng đóng gói sẵn

Related search result for "prepacks"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.