Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
previse
previse
[pri:'vaiz]
ngoại động từ
thấy trước, đoán trước


/pri:'vaiz/

ngoại động từ
thấy trước, đoán trước

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "previse"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.