Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
protraction
protraction
[prə'træk∫n]
danh từ
sự kéo dài (về thời gian)
sự kéo ra trước, sự duỗi (của cơ duỗi)
sự vẽ theo tỷ lệ


/protraction/

danh từ
sự kéo dài
sự kéo ra trước, sự duỗi (của cơ duỗi)
sự vẽ theo tỷ lệ

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.