Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
publishing house
publishing+house
['pʌbli∫iη'haus]
danh từ
nhà xuất bản


/'pʌbliʃiɳ'haus/

danh từ
nhà xuất bản

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "publishing house"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.