Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
pugilist
pugilist
['pju:dʒilist]
danh từ
võ sĩ quyền Anh chuyên nghiệp (như) pug
(nghĩa bóng) người thích tranh luận


/'pju:dʤilist/

danh từ
võ sĩ quyền Anh; võ sĩ
(nghĩa bóng) người thích tranh luận

Related search result for "pugilist"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.