Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
quán xuyếnverb
to penetrate thoroughly

[quán xuyến]
động từ.
penetrate (through), go (through), pass (through)
một sợi chỉ quán xuyến tất cả
a central thread that runs through it all
take care (of)
quán xuyến nhà cửa
take care of one's householdGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.