Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
qua chuyện


[qua chuyện]
for the sake of formality, perfunctorily
Làm cho qua chuyện
To do something for form's sake.For form's sake, perfunctorily
Làm cho qua chuyện To do something for form's sake


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.