Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
reascend
reascend
['ri:ə'send]
động từ
lên lại
lại leo lên (núi, đồi); lại đi ngược lên, lại đi ngược dòng (con sông)


/'ri:ə'send/

động từ
lên lại
lại leo lên (núi, đồi); lại đi ngược lên, lại đi ngược dòng (con sông)

Related search result for "reascend"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.