Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
repeople
repeople
[ri:'pi:pl]
ngoại động từ
làm cho lại có dân cư, làm cho lại có người ở, đưa những người ở mới vào


/'ri:'pi:pl/

ngoại động từ
làm cho lại có dân cư, làm cho lại có người ở, đưa những người ở mới vào

Related search result for "repeople"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.