Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
retiring
retiring
[ri'taiəriη]
tính từ
xa lánh mọi người; kín đáo; nhút nhát


/ri'taiəriɳ/

tính từ
xa lánh mọi người, không thích xuất đầu lộ diện
kín đáo; khiêm tốn
dành cho người về hưu
a retiring allowance tiền trợ cấp cho người về hưu

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "retiring"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.