Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
scotia
scotia
['skou∫ə]
danh từ
đường gờ (ở) chân cột


/'skouʃə/

danh từ
đường gờ (ở) chân cột

Related search result for "scotia"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.