Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
screamer
screamer
['skri:mə]
danh từ
người hay kêu thét
(động vật học) chim én
(từ lóng) chuyện tức cười, người làm tức cười
cái đẹp lạ thường, cái tuyệt diệu
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) đầu đề giật gân (trên báo)
(ngành in), (từ lóng) dấu chấm than


/'skri:mə/

danh từ
người hay kêu thét
(động vật học) chim én
(từ lóng) chuyện tức cười, người làm tức cười
cái đẹp lạ thường, cái tuyệt diệu
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) đầu đề giật gân (trên báo)
(ngành in), (từ lóng) dấu chấm than

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.