Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
scrim
scrim
[skrim]
danh từ
vải lót (nệm ghế...)


/skrim/

danh từ
vải lót (nệm ghế...)

Related search result for "scrim"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.