Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
self-restraint
self-restraint
[,self ri'streint]
danh từ
sự tự kiềm chế


/'selfris'treint/

danh từ
sự tự kiền chế

Related search result for "self-restraint"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.