Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
skilly
skilly
['skili]
danh từ
cháo lúa mạch loãng


/'skili/

danh từ
cháo lúa mạch loãng

Related search result for "skilly"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.