Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
sexily
sexily
['seksili]
phó từ
gợi tình, khiêu dâm
gây ra ham muốn tình dục; cảm thấy ham muốn tình dục


/'seksili/

phó từ
khiêu dâm; dâm ô, dâm dục

Related search result for "sexily"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.