Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
skulker
skulker
[skʌlkə]
danh từ
người lẩn tránh, người lẩn lút, người hay lỉnh; người trốn việc (như) skulk


/skʌlkə/

danh từ
người trốn việc, người hay lỉnh (((cũng) skulk)

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "skulker"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.