Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
smash

smash
[smæ∫]
danh từ
sự vỡ ra từng mảnh; sự đập vỡ ra từng mảnh; tiếng đập vỡ
sự va mạnh, sự đâm mạnh vào
there's a smash on the road
có tai nạn xe đâm nhau ở đường cái
cú sì-mát, cú đập bóng (trong quần vợt)
sự phá sản, sự thua lỗ liên tiếp
rượu mạnh ướp đá
ô tô đâm nhau (như) smash-up
sự thành công bất ngờ (như) smash-hit
ngoại động từ
đập tan ra từng mảnh
(thể dục,thể thao) đập mạnh (bóng)
phá, phá tan; đập tan (kế hoạch), làm tan rã (quân địch)
to smash a record
phá một kỷ lục
làm phá sản
nội động từ
vỡ tan ra từng mảnh
va mạnh vào, đâm mạnh vào
car smashes into a tree
xe ôtô đâm mạnh vào cây
thất bại, phá sản (kế hoạch)
(từ lóng) lưu hành bạc đồng giả
to smash in
phá mà vào, đột nhập vào
to smash in a door
phá cửa mà vào
to smash up
đập tan ra từng mảnh; vỡ tan ra từng mảnh
phó từ
với một tiếng động mạnh
the car ran smash into the tram
chiếc ô tô đâm sầm một cái vào xe điện


/smæʃ/

danh từ
sự vỡ ra từng mảnh; sự đập vỡ ra từng mảnh; tiếng vỡ xoảng
sự va mạnh, sự đâm mạnh vào
there's a smash on the road có tai nạn xe đâm nhau ở đường cái
(thể dục,thể thao) cú đập mạnh (quần vợt)
cú đấm mạnh, cú đấm thôi sơn
sự phá sản, sự thua lỗ liên tiếp
rượu mạnh ướp đá
(thực vật học) sự thành công lớn

ngoại động từ
đập tan ra từng mảnh
(thể dục,thể thao) đập mạnh (bóng)
phá, phá tan; đập tan (kế hoạch), làm tan rã (quân địch)
to smash a record phá một kỷ lục
làm phá sản

nội động từ
vỡ tan ra từng mảnh
va mạnh vào, đâm mạnh vào
car smashes into a tree xe ôtô đâm mạnh vào cây
thất bại, phá sản (kế hoạch)
(từ lóng) lưu hành bạc đồng giả !to smash in
phá mà vào, đột nhập vào
to smash in a door phá cửa mà vào !to smash up
đập tan ra từng mảnh; vỡ tan ra từng mảnh

phó từ
sầm một cái
the car ran smash into the tram chiếc ô tô đâm đánh sầm một cái vào xe điện

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "smash"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.