Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
sportsmanlike
sportsmanlike
['spɔ:tsmənlaik]
tính từ
đàng hoàng; quang minh chính đại
xứng đáng với một nhà thể thao, hợp với nhà thể thao


/'spɔ:tsmənlaik/

tính từ
xứng đáng với một nhà thể thao, hợp với nhà thể thao
đúng là một người có tinh thần thượng võ, đúng là một người thẳng thắn, đúng là một người trung thực; đúng là một người có dũng khí

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "sportsmanlike"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.