Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
steeliness
steeliness
['sti:linis]
danh từ
sự rắn như thép
sự nghiêm khắc; sự sắt đá (của tính nết...)


/'sti:linis/

danh từ
sự rắn như thép
sự nghiêm khắc; sự sắt đá (của tính nết...)

Related search result for "steeliness"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.