Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
stein
stein
[stain]
danh từ
cốc vại uống bia


/stain/

danh từ
ca uống bia

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "stein"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.