Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
strikingness
strikingness
['straikiηnis]
danh từ
tính chất nổi bật, tính chất đập vào mắt, tính chất thu hút sự chú ý, tính chất thu hút sự quan tâm; sự đáng chú ý, khả năng gây ấn tượng
sự đánh chuông (đồng hồ..)


/'straikiɳnis/

danh từ
tính chất nổi bật, khả năng gây ấn tượng sâu sắc, tính chất đập vào mắt

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.