Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
suck-up
suck-up
['sʌkʌp]
danh từ
(ngôn ngữ nhà trường), (từ lóng) đứa hay nịnh


/'sʌkʌp/

danh từ
(ngôn ngữ nhà trường), (từ lóng) đứa hay nịnh

Related search result for "suck-up"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.