Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
sward
sward
[swɔ:d]
danh từ
bãi cỏ
cụm cỏ; lớp đất có cỏ xanh


/swɔ:d/

danh từ
bãi cỏ
cụm cỏ; lớp đất có cỏ xanh

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "sward"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.