Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
synchromesh
synchromesh
[,siηkrou'me∫]
danh từ
(kỹ thuật) bộ đồng bộ


/'siɳkrou'meʃ/

danh từ
(kỹ thuật) bộ đồng bộ

Related search result for "synchromesh"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.