Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
traducement
traducement
[trə'dju:smənt]
danh từ
sự vu khống; sự nói xấu; sự phỉ báng


/trə'dju:smənt/

danh từ
sự vu khống; sự nói xấu; sự phỉ báng

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.