Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
ugh
ugh
[ʌl, ul, uh, ə:h]
thán từ
hừm; ôi; eo ôi (dùng để diễn tả sự ghê tởm hay khiếp hãi và (thường) kèm theo một vẻ mặt thích hợp); e hèm (tiếng ho)
Ugh! you're eating snails!
ối! mày ăn ốc sên đấy à!


/uh/

thán từ
gớm!, tởm quá!

Related search result for "ugh"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.