Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
unbaked
unbaked
[,ʌn'beikt]
tính từ
chưa nướng; chưa qua lò
sống, chưa nung (gạch; ngói)


/'ʌn'beikt/

tính từ
sống, chưa nung (gạch ngói); chưa nướng

Related search result for "unbaked"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.