Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
unbalance
unbalance
[,ʌn'bæləns]
danh từ
sự mất thắng bằng
sự không cân xứng
sự rối loạn tâm trí
ngoại động từ
làm mất thăng bằng
làm rối loạn tâm trí(điều khiển học) tính không cân bằng

/'ʌn'bæləns/

danh từ
sự mất thắng bằng
sự không cân xứng

ngoại động từ
làm mất thăng bằng
làm rối loạn tâm trí

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "unbalance"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.