Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
uncanniness
uncanniness
[ʌn'kæninis]
danh từ
tính chất kỳ lạ, tính chất huyền bí, tính chất không tự nhiên
tính chất lạ kỳ, tính chất phi thường, tính chất vượt quá cái bình thường, tính chất vượt quá cái được chờ đợi


/ʌn'kæninis/

danh từ
tính kỳ lạ, tính huyền bí
tính dại dột

Related search result for "uncanniness"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.