Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
unled
unled
[ʌn'led]
tính từ
không được lãnh đạo/điều khiển/chỉ dẫn/thông báo


/'ʌn'led/

tính từ
không được lãnh đạo

Related search result for "unled"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.