Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
unnational
unnational
['ʌn'næ∫ənl]
tính từ
không có màu sắc dân tộc
không có tính dân tộc, không dân tộc


/'ʌn'næʃənl/

tính từ
không có tính dân tộc, không dân tộc

Related search result for "unnational"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.