Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
warty
warty
['wɔ:ti]
tính từ
giống mụn cơm
có nhiều mụn cơm


/'wɔ:ti/

tính từ
giống mụn cơm
có nhiều mụn cơm

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "warty"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.