Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
weave

weave
[wi:v]
danh từ
cách dệt, kiểu dệt
a loose weave
cách dệt thưa
ngoại động từ wove; woven
dệt
to weave thread into cloth
dệt sợi thành vải
đan, kết lại
to weave baskets
đan rổ
to weave flowers
kết hoa
(nghĩa bóng) kết lại; thêu dệt, bày ra
to weave facts into a story
lấy sự việc kết lại thành một câu chuyện
to weave a plot
bày ra một âm mưu
nội động từ
dệt
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) đi len lỏi, đi quanh co
the road weaves through the plain
con đường đi quanh co qua cánh đồng
lắc lư, đua đưa
(quân sự), (hàng không) bay tránh
to weave one's way
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) đi lách, len lỏi qua


/wi:v/

danh từ
kiểu, dệt

ngoại động từ wove; woven
dệt
to weave thread into cloth dệt sợi thành vải
đan, kết lại
to weave baskets đan rổ
to weave flowers kết hoa
(nghĩa bóng) kết lại; thêu dệt, bày ra
to weave facts into a story lấy sự việc kết lại thành một câu chuyện
to weave a plot bày ra một âm mưu

nội động từ
dệt
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) đi len lỏi, đi quanh co
the road weaves through the plain con đường đi quanh co qua cánh đồng
lắc lư, đua đưa
(quân sự), (hàng không) bay tránh !to weave one's way
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) đi lách, len lỏi qua

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "weave"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.