Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
whiffet
whiffet
['wifit]
danh từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) người vô dụng, người bất tài


/'wifit/

danh từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) người vô dụng, người bất tài

Related search result for "whiffet"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.