Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
resistance

resistance
[ri'zistəns]
danh từ
(resistance to somebody / something) sự chống cự; sự kháng cự
a passive resistance
sự kháng cự thụ động
to break down, overcome, put an end to armed resistance
bẻ gãy, chế ngự, tiêu diệt một cuộc kháng cự có vũ trang
the demonstrators offered little or no resistance to the police
những người biểu tình ít hoặc không kháng cự lại cảnh sát
the factory had to overcome its resistance to new technology
nhà máy phải khắc phục tình trạng chống lại việc áp dụng công nghệ mới
a low wind resistance
sức cản gió thấp (trong khí động học)
(vật lý) điện trở
resistance box
hộp điện trở
sự chịu đựng; sức đề kháng
to build up (a) resistance to infection
tạo sức đề kháng chống lại bệnh truyền nhiễm
(the Resistance) phong trào kháng chiến
a resistance war
cuộc kháng chiến
a resistance fighter
chiến sĩ của phong trào kháng chiến
sự đối kháng
market resistance
tình trạng thị trường không chấp nhận (một sản phẩm mới trên thị trường)
to make, offer, put up resistance to administrative reforms
chống lại những cải cách hành chính
tính chống, sức bền, độ chịu
frictional resistance
độ chịu ma sát
resistance to corrosion
tính chống ăn mòn
to take the line of least resistance
chọn con đường dễ nhất; chọn phương pháp dễ nhấtđộ kháng; sức cản, độ cản
acoustance r. âm trở
flow r. sức cản của dòng
frictional r. lực ma sát
impact r. độ bền va chạm, độ dai
mechanical r. sức cản cơ học
wave r. sức cản của sóng

/ri'zistəns/

danh từ
sự chống cự, sự kháng cự, sự đề kháng
a war of resistance cuộc kháng chiến
(vật lý) điện trở
resistance box hộp điện trở
tính chống, sức bền, độ chịu
frictional resistance độ chịu ma sát
resistance to corrosion tính chống gặm mòn !to take the line of least resistance
chọn con đường dễ nhất, chọn phương pháp dễ nhất

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "resistance"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.