Chuyển bộ gõ


Từ điển Hán ViệtBộ 9 人 nhân [7, 9] U+4FE1
信 tín, thân
xin4, shen1
 1. (Danh) Sự thành thực, lòng thành thực. ◇Luận Ngữ : Nhân nhi vô tín, bất tri kì khả dã , (Vi chánh ) Người mà không có đức thành thì không hiểu sao làm nên việc được.
 2. (Danh) Bức thư. ◎Như: thư tín thư từ.
 3. (Danh) Tin tức, âm tấn. ◎Như: âm tín tin tức, âm hao, hung tín tin xấu, tin chẳng lành, sương tín tin sương.
 4. (Danh) Sứ giả.
 5. (Danh) Vật làm tin, bằng chứng. ◎Như: ấn tín ấn làm bằng.
 6. (Danh) Tên thứ đá độc, thạch tín tức thứ đá ăn chết người, sản ở Tín châu, ta thường gọi là nhân ngôn.
 7. (Danh) Họ Tín.
 8. (Động) Tin theo, không nghi ngờ. ◎Như: tương tín tin nhau, tín dụng tin dùng.
 9. (Động) Kính ngưỡng, sùng bái. ◎Như: tín phụng tôn thờ.
 10. (Động) Hiểu, biết. ◇Liêu trai chí dị : Ngã phụ mẫu giai tiên nhân, hà khả dĩ mạo tín kì niên tuế hồ , (Thanh Nga ) Cha mẹ tôi đều là tiên, đâu có thể coi vẻ mặt mà biết tuổi được.
 11. (Động) Ngủ trọ hai đêm liền. ◇Tả truyện : Tín vu thành hạ nhi hoàn (Tương Công thập bát niên ) Trọ lại dưới thành hai đêm mà về.
 12. (Phó) Thật, thật là, quả thật. ◇Liễu Tông Nguyên : Vi nông tín khả lạc, Cư sủng chân hư vinh , (Du Thạch Giác ) Làm nhà nông quả thật vui sướng, Hưởng ân sủng đúng là vinh hoa hão.
 13. (Phó) Tùy ý, tùy tiện, để mặc, buông trôi. ◎Như: tín khẩu khai hà nói năng bừa bãi, tín thủ niêm lai (viết văn) dụng ý hết sức tự nhiên. ◇Bạch Cư Dị : Đê mi tín thủ tục tục đàn, Thuyết tận tâm trung vô hạn sự , (Tì bà hành ) Cúi mày để mặc cho tay tự do tiếp tục gảy đàn, Nói ra hết thảy những điều không bờ bến trong lòng.
 14. Một âm là thân. (Động) Duỗi ra. Thông thân . ◇Dịch Kinh : Vãng giả khuất dã, lai giả thân dã , (Hệ từ hạ ) Cái đã qua thì co rút lại, cái sắp tới thì duỗi dài ra.
 15. (Động) Trình bày, trần thuật. Thông thân .

不信 bất tín
不信任 bất tín nhiệm
信仰 tín ngưỡng
信任 tín nhiệm
信口胡謅 tín khẩu hồ sưu
信心 tín tâm
半信半嶷 bán tín bán nghi
印信 ấn tín
吉信 cát tín
報信 báo tín
憑信 bằng tín
抱柱信 bão trụ tín
據信 cứ tín
郵信 bưu tín
音信 âm tín
信差 tín sai
信息 tín tức
信條 tín điều
信水 tín thủy
信物 tín vật
信用 tín dụng
信紙 tín chỉ
信義 tín nghĩa
信號 tín hiệu
信風 tín phong
凶信 hung tín
叵信 phả tín
家信 gia tín
喜信 hỉ tínGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.