Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
designedly
designedly
[di'zainidli]
phó từ
có dụng ý, có ý đồ, cố ý


/di'zainidli/

phó từ
có mục đích dụng ý, cố ý; có ý đồ

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.