Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
equivalent
equivalent
[i'kwivələnt]
tính từ
tương đương
danh từ
vật tương đương, từ tương đương
(kỹ thuật) đương lượngtương đương
almost e. gần tương đương, hầu tương đương
conformally e. tương đương bảo giác

/i'kwivələnt/

tính từ
tương đương

danh từ
vật tương đương, từ tương đương
(kỹ thuật) đương lượng

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "equivalent"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.