Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
flowerpot

flowerpot
['flauəpɔt]
danh từ
chậu đựng bằng nhựa hoặc đất nung để trồng cây vào đó; chậu cảnh


/flowerpot/

danh từ
chậu hoa


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.