Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
obliviousness


noun
total forgetfulness
- he sought the great oblivion of sleep
Syn:
oblivion
Derivationally related forms:
oblivious (for: oblivion), oblivious
Hypernyms:
forgetfulness


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.