Chuyển bộ gõ


Từ điển Oxford Learners Wordfinder Dictionary
oculism


noun
the craft of an oculist
Hypernyms:
trade, craft


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.