Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
potables
potables
['poutəblz]
danh từ số nhiều
(đùa cợt) đồ uống, những thứ uống được


/'poutəblz/

danh từ số nhiều
((thường)(đùa cợt)) đồ uống, những thứ uống được


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.