Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
Toxostoma


noun
thrashers
Syn:
genus Toxostoma
Hypernyms:
bird genus
Member Holonyms:
Mimidae, family Mimidae
Member Meronyms:
thrasher, mocking thrush


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.