Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
Pandionidae


noun
ospreys
Syn:
family Pandionidae
Hypernyms:
bird family
Member Holonyms:
Falconiformes, order Falconiformes
Member Meronyms:
Pandion, genus Pandion


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.