Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
scotchwoman
scotchwoman
['skɔt∫,wumən]
danh từ
người đàn bà Xcốt-len


/'skɔtʃ,wumən/

danh từ
người đàn bà Ê-cốt

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "scotchwoman"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.