Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
abstruse
abstruse
[əb'stru:s]
tính từ
khó hiểu
thâm thuý, sâu sắc


/æb'stru:s/

tính từ
khó hiểu
thâm thuý, sâu sắc

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "abstruse"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.